Tilgangskort

Velkommen til tilgangskort.no – som er et prosjekt for å gi enklere tilgang til ledsagerbevis / følgjekort i Norge.

Ledsagerbevisordningen er en frivillig ordning som i dag administreres av kommunene rundt om i landet, og bygger på en modell etablert på sent 90 tall fra daværende statens råd for personer med nedsatt funksjonsevne.

Rundt om i kommunene er det forskjellig praksis og søknadsbehandling, utstedelse og vedlikehold av ordningen koster fort kommunale kroner.

Dette prosjektet har som mål å både forenkle for kommune, og modernisere beviset.